Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thẩm định Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bà...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hồ sơ thẩm định Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thời gian thẩm định: 8h00 ngày 22/5/2018 - (Thứ ba)