Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thẩm định Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, x...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hồ sơ thẩm định Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
(Thời gian tổ chức thẩm định: 14h00 phút ngày 21/3/2018 (thứ 4).

Hồ sơ thẩm định Dự thảo Văn bản: 30.ATGT.pdf
Tin liên quan