Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thẩm định Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Hà Nam V/v đề nghị thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hồ sơ thẩm định Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Hà Nam V/v đề nghị thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thời gian thẩm định: 8h00 ngày 22/5/2018 - (Thứ ba)
Tin liên quan