Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Duy Tiên: Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Duy Tiên: Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019


Sáng ngày 4/11/2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Duy Tiên đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015” và tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Duy Tiên đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật và phát động các hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. Hội nghị, cũng đã thông qua kết quả tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015”, với tổng số 3.662 bài dự thi trên tổng số 4.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã trao giải thưởng cho 03 đơn vị đã phát động, triển khai tốt cuộc thi và cho các thí sinh có bài dự thi xuất sắc. Đồng thời, các đại biểu về dự Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Duy Tiên. Thông qua đó, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, nhân dân tích cực hơn nữa trong tham gia tìm hiểu, chấp hành các quy định pháp luật./.