Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh H...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
Thực hiện Quyết định số 1428/QĐ-585 ngày 25/6/2019 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019.

Ngày 23/8/2019, tại Thành phố Phủ Lý, được sự hỗ trợ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 với chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.”

Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu đại diện lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; đại diện Hội Luật gia tỉnh; Công ty Luật Hà Nam; cán bộ làm công tác hỗ  trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các sở, ngành của tỉnh.


Tại hội nghị, phát biểu khai mạc Đồng chí Vũ Minh Hậu - Phó Giám Đốc Sở Tư pháp  đã nêu bật vị trí, vai trò của pháp chế trong doanh nghiệp và tầm quan trọng của công tác pháp chế doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.  Cùng với đó Đồng chí Vũ Minh Hậu và các báo cáo viên thuộc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, Công ty Luật Hà Nam đã trình bày các chuyên đề: Kỹ năng xây dựng văn bản chế độ của doanh nghiệp (quy trình, quy định, quy chế), ủy quyền...; Kỹ năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: xây dựng hệ thống tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp; vận dụng các quy định về pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp; Kỹ năng tham vấn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Kỹ năng chuẩn bị các nội dung tham gia tranh tụng khi giải quyết tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp; Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng: Mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng góp vốn, kinh doanh bất động sản. 


Các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, đã quan tâm lắng nghe các chuyên đề do giảng viên truyền đạt và trao đổi, thảo luận về các vấn đề vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, trao đổi về một số kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ pháp chế doanh nghiệp, một số nội dung cần lưu ý trong việc phát huy vai trò tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần hạn chế những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Trên cơ sở giải đáp vướng mắc, các doanh nghiệp đã tiếp thu được các kiến thức, kinh nghiệm từ đó kịp thời áp dụng thực hiện trong thực tiễn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.