Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khi đi làm nghĩa vụ quân sự, người lao động có phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty đang làm việc?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Khi đi làm nghĩa vụ quân sự, người lao động có phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty đang làm việc?
Tôi đang làm công nhân cho một công ty giày da, vừa qua đi khám nghĩa vụ quân sự, tôi đủ điều kiện đi làm nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi trong trường hợp của tôi thì hợp đồng lao động của tôi đã ký với công ty giày da có phải chấm dứt hay không?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Điều 32 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định: “Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.”

Như vậy, trường hợp bạn đi làm nghĩa vụ quân sự thì bạn được hoãn thực hiện hợp đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự xong, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động bạn phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận bạn trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.