Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khi hết thời gian ký kết hợp đồng lao động, công ty vẫn đồng ý cho công nhân làm việc tiếp thì phải ký kết hợp đồng l...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Khi hết thời gian ký kết hợp đồng lao động, công ty vẫn đồng ý cho công nhân làm việc tiếp thì phải ký kết hợp đồng lao động loại nào?
Tôi làm việc tại công ty X từ ngày 01/2/2017 với hợp đồng lao động xác định thời hạn ( từ 01/2/2017 đến 01/2/2019). Đến ngày 01/2/2019, công ty X vẫn đồng ý cho tôi làm việc trong những ngày tiếp theo. Đến ngày 06/3/2019, tôi sẽ ký tiếp hợp đồng làm việc với công ty X. Vậy trong trường hợp của tôi, 2 bên phải ký kết loại hợp đồng gì?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 thì chị và công ty X đã giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn ( từ 01/2/2017 đến 01/2/2019).

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.”.

Như vậy, trong trường hợp của chị, 2 bên phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn vì thời gian từ ngày kết thúc hợp đồng 01/2/2019 đến ngày 06/3/2019 đã quá 30 ngày theo quy định trên.