Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của...

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

* Ngày ban hành: 09/10/2018

* Ngày có hiệu lực: 09/10/2018

* Văn bản được sửa đổi:

+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dsản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

+ Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

+ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 31/2009/QH12;

+ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

+ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

+ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thut, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

+ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

* Nội dung chính:

Nghị định sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại các Nghị định sau:

- Sửa đổi điều kiện về vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim  tại Điều 11 Nghị định  số 54/2010/NĐ-CP giảm từ vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ) xuống còn 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

- Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, cụ thể :

+ Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau đây:  Người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này; Nhân viên cứu hộ; Nhân viên y tế thường trực hoặc có văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo him trong trường hợp cần thiết. (khoản 3 Điều 5)

  + Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương; Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;  Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.