Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không

* Nội dung chính:

Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và quy định phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 đã được xác định tại Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Đồng thời, Nghị quyết quy định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như:

- Tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các Kết luận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung đánh giá, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020.

- Tập trung đẩy mạnh các Chương trình, Đề án, mô hình trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, bò sinh sản, gia cầm, thủy sản,... Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án vi phạm các quy định của pháp luật đặc biệt là về đất đai, môi trường

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 sau khi được phê duyệt…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư​.


Tin liên quan