Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không

* Nội dung chính:

Nghị quyết này quy định một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ DNNVV. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm chi phí thuê hạ tầng, tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và phí sử dụng hạ tầng) nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng cho 01 dự án/năm, được xác định theo giá mà nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp thuê. Thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng với nhà đầu tư hạ tầng; Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho đơn vị kinh doanh hạ tầng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ thủ tục hành chính; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin, tư vấn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ mở rộng thị trường; Các nội dung hỗ trợ khác đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Tin liên quan