Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và c...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không

* Nội dung chính:

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là trung tâm). Theo đó, người trú tại tỉnh Hà Nam tự nguyện cai nghiện ma túy tại Trung tâm được hỗ trợ không quá 06 tháng/01lần cai nghiện với mức hỗ trợ như sau:

- Ngân sách nhà nước đảm bảo tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm.

- Hỗ trợ tiền ăn hàng tháng bằng 70% của 0,8 mức lương cơ sở.

- Hỗ trợ tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, vật dụng cá nhân bằng 70% của 0,9 mức lương cơ sở/lần chấp hành.

- Hỗ trợ chỗ ở đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm.

Nghị quyết cũng quy định người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm được miễn 100% các khoản đóng góp đối với các trường hợp sau đây:

- Người thuộc hộ gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Người thuộc hộ nghèo;

- Người chưa thành niên;

- Người bị nhiễm HIV/AIDS;

- Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, chế độ người khuyết tật.

- Người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm được giảm 50% các khoản đóng góp đối với người thuộc hộ cận nghèo.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội​.


Tin liên quan