Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng t...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không

* Nội dung chính:

Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

- Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 300.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

- Người cao tuổi ở tuổi 85, 95 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 500.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 700.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ gồm: 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt/01 người.

- Người cao tuổi ở tuổi trên 100 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 1.000.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người.

Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thường xuyên của tỉnh.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.​


Tin liên quan