Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam

* Nội dung chính:

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.

Theo đó, chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện như sau:

Đội tuyển tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày;

Đội tuyển trẻ tỉnh: 175.000 đồng/người/ngày;

Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 130.000 đồng/người/ngày;

Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu:

Đội tuyển tỉnh: 290.000 đồng/người/ngày;

Đội tuyển trẻ tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày;

Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày;

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch​.


Tin liên quan