Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tư pháp Kim Bảng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Nguyễn Úy

Tin tức - Sự kiện  
Phòng Tư pháp Kim Bảng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Nguyễn Úy


Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Phòng Tư pháp huyện Kim Bảng đã phối hợp với UBND xã Nguyễn Úy tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của huyện Kim Bảng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các quy định pháp luật về: thừa kế, dân sự và phòng, chống tác hại của rượu bia. Đồng thời, giải đáp các thắc mắc của các đại biểu để làm rõ hơn nội dung các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.


Đây cũng là một trong các hoạt động nhằm nâng cao việc thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt các quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân ở cơ sở ./.