Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2018
Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2018:

Tin liên quan