Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải tại xã Tiên Hải

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải tại xã Tiên Hải


Nhằm kịp thời cung cấp, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên sau khi các tổ hòa giải trên địa bàn xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý được kiện toàn trong quá trình sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn xã; ngày 07 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp Hà Nam đã phối hợp với UBND xã Tiên Hải tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho khoảng 60 cán bộ phụ trách công tác hòa giải, hòa giải viên thuộc 03 tổ hòa giải ở cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng PBGDPL của Sở Tư pháp đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, quy trình hòa giải cho các hòa giải viên; phân tích các tình huống, các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp thường diễn ra trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở và chia sẻ các biện pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, các hòa giải viên cũng được cung cấp các quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp tới các nội dung thực hiện hòa giải thường gặp để có thể vận dụng trong quá trình vận động, thuyết phục các bên tranh chấp, như: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình....

Thông qua đó, đã giúp cho đội ngũ hòa giải viên nắm vững kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt, hiệu quả; đảm bảo nội dung hòa giải phù hợp với quy định pháp luật, giải quyết được triệt để các mâu thuẫn xảy ra trong các cộng đồng dân cư./.