Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tấp huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và các chính sách cho người khuyết tật

Tin tức - Sự kiện  
Tấp huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và các chính sách cho người khuyết tật


Sáng ngày 06/9/2019, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh tổ chức Hội nghị tấp huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và các chính sách cho người khuyết tật năm 2019  tại Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng với sự tham dự của trên 100 Hội viên người khuyết tật trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách liên quan trực tiếp tới người khuyết tật trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội…. các thủ tục hành chính để hưởng các chế độ liên quan đến khuyết tật và Luật Trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, báo cáo viên pháp luật cũng đã giải đáp 05 lượt câu hỏi liên quan đến các vướng mắc về các chính sách liên quan đến người khuyết tật.


Hội nghị đã nâng cao chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại cơ sở. Qua đó, giúp người khuyết tật, nhân dân nâng cao hiểu biết đối với các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến người khuyết tật, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật./.