Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và chính sách cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và chính sách cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Duy Tiên


Sáng ngày 20/9/2019, Sở Tư pháp Hà Nam đã phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh tổ chức Hội nghị tấp huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và các chính sách cho người khuyết tật năm 2019  tại xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên với sự tham dự của trên 100 Hội viên người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; các chế độ, chính sách, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật, đồng thời trực tiếp giải đáp thắc mắc của người khuyết tật về các chế độ, chính sách mà họ được thụ hưởng.

Hội nghị là cầu nối giúp người khuyết tật hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật, đảm bảo các điều kiện góp phần bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật./.