Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số:442/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Namường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổchức có tài sản:Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Hà Nam; Địa chỉ:phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá:Tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nướcgồm xe ô tô khách các loại đã qua sử dụng (Có bảng thống kê chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm:120.700.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu, bảy trăm ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ,xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 29/10/2018 đến hết 16h00’ ngày 12/11/2018,

- Tổ chức xem tài sản:Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 06/11/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Hà Nam,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm ngàn đồng).

5. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trongthời gian từ  7h3 ngày 12/11/2018đến hết 16h30ˊ ngày 14/11/2018như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Namtrong thời gian từ  7h30ˊđến hết 11h00ˊ ngày 14/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 15/11/2018 (Thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá:Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Hà Nam; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.​

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành