Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 346 /T​B-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm; địa chỉ: thôn Non, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

 - Tài sản đấu giá: Xe ô tô cứu thương 06 chỗ, nhãn hiệu Nissan, biển kiểm soát 90A-00133; Số khung: 4E24Z0600430; Số máy: NA20863958; Sản xuất năm 1997 tại Nhật Bản; Đăng ký lần đầu ngày 02/3/1998.

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp, đã hết hạn lưu hành; đang được lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm.

- Giá khởi điểm: 5.577.000 đồng (Năm triệu, năm trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 18/9/2019 đến hết 11h00’ ngày 30/9/2019,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/9/2019 đến hết ngày 26/9/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 27/9/2019 và từ 7h30’ ngày 30/9/2019 đến hết 16h30’ ngày 01/10/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 01/10/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 02/10/2019 (thứ tư),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; TTYT Thanh Liêm;
- Lưu: TTĐG.​

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành