Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG T​ÂM DVĐGTS
 
Số: 431/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Liên minh HTX tỉnh Hà Nam; địa chỉ: đường Trần Nhật Duật, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô 05 chỗ  nhãn hiệu Mitsubishi GaLa 1.6; biển kiểm soát 90B-1016; Số khung: RLA00CS3A51000182; Số máy: 4G18-GL4202; Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam.

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp; đang được lưu giữ, bảo quản tại Liên minh HTX tỉnh Hà Nam;

- Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/11/2019 đến hết 11h00’ ngày 25/11/2019 tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 19/11/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 07h30’ ngày 25/11/2019 đến 16h30’ngày 27/11/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h30 ngày 27/11/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản: 14h00’ngày 28/11/2019 (thứ năm);

- Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968

​Nơi nhận:​
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Liên minh HTX tỉnh Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.

GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 

Đào Xuân Chiến