Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 2)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 285 /TB-TTĐ​G

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24  tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 2)

(Công ty Cổ phần TNHH Minh Hiền)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục; Địa chỉ: thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên, xử lý tài sản để thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục đối với Công ty Cổ phần TNHH Minh Hiền là toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất số 186, tờ bản đồ số 5 tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Minh Hiền theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 986635 ngày 31/3/2008 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ký ngày 31/8/2010 và được công chứng theo số 1120, quyển số 01-2010/TP/CC-SCC/HĐTC ngày 01/9/2010 của Văn phòng Công chứng Hà Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo giữa Công ty TNHH Minh Hiền thế chấp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ. Cụ thể như sau:

+ Hệ thống kè, đá, cổng, tường rào;

+ Nhà bảo vệ;

+ Nhà để xe;

+ Nhà vệ sinh;

+ Nhà xưởng sản xuất số 1, 2, 3, 4, 5;

+ Nhà ăn;

+ Hệ thống điện;

+ Hệ thống nước;

+ Nhà điều hành;

+ Sân bê tông;

+ Hệ thống bể muối dưa được xây dựng vào tháng 07/2016 từ nguồn tiền vốn tự có của Công ty TNHH Minh Hiền.

 (Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục Chứng thư thẩm định giá số 01921875-PD  ngày 06/05/2019 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông).

- Giá khởi điểm của tài sản: 11.504.430.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm linh bốn triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng), giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 24/07/2019 đến hết 17h00’ ngày 19/08/2019,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 14/08/2019 đến hết 16h30' ngày 15/08/2019. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng);

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30' ngày 19/08/2019 đến hết 16h30' ngày 21/08/2019 bằng cách gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 22/08/2019 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi cục THADS huyện Bình Lục;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Bình Lục; UBND​ xã Tràng An và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành