Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 3)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 3)
​​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐG​​TS
 
Số:  292 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 3)

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3-  Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng; địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là căn nhà 02 tầng, 01 tum xây kiểu nhà ống; diện tích đất 55 m2, tại thửa đất số 65, tờ bản đồ phụ lục 16;  địa chỉ thửa đất: xóm 9 (nay là thôn 5), xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 158115 do UBND huyện Kim Bảng cấp ngày 29/06/2006 mang tên Hộ ông Nguyễn Bá Cần và bà Vũ Thị Hòa.

 (Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của bên A và Chứng thư thẩm định giá số 04/CT-VASSC ngày 19/10/2018 của Công ty CP Ngôi sao định giá)

- Giá khởi điểm của tài sản: 761.255.334 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn, ba trăm ba mươi tư đồng.

Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 30/07/2019 đến hết 17h00’ ngày 26/08/2019,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/08/2019 đến hết 16h30' ngày 21/08/2019. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30' ngày 26/08/2019 đến hết 16h30' ngày 28/08/2019 bằng cách Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 29/08/2019 (thứ 5),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​ Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Kim Bảng; UBND xã Nhật Tân và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.​

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành