Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 3)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 3)
Tài sản đấu giá: Đường trắng tinh luyện; xuất xứ Thái Lan; Số lượng: 104,285 tấn;
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 427/TB-TTĐG​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 3)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Người tài có tài sản đấu giá: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam; địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Đường trắng tinh luyện; xuất xứ Thái Lan; Số lượng: 104,285 tấn; Nguồn gốc: vật chứng vụ án,

Giá khởi điểm: 1.267.063.200 đồng (Một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07h30 ngày 25/10/2018 đến hết 16h00 ngày 26/10/2018 tại Công an tỉnh Hà Nam,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký đấu giá: Từ ngày 11/10/2018 đến hết 16h00 ngày 30/10/2018, trong giờ hành chính,

Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng/1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn trong các hình thức nộp tiền trong thời gian từ  07h30ˊ ngày 30/10/2018 đến hết 15h00ˊngày 01/11/2018 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (CN Hà Nam) hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng,

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 07h30ˊ đến hết 15h00ˊngày 01/10/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 02/11/2018 (thứ sáu)

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên. bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm KTDLQG về tài sản và DV về tài sản - Cục QLCS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Công an tỉnh Hà Nam;​
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Công an tỉnh Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.
​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành