Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 436 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam), đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:  

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá điện ảnh và vui chơi giải trí (khu đất rạp Chiếu bóng Biên Hoà cũ), tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý.

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá điện ảnh và vui chơi giải trí).

- Vị trí: Khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là thửa đất số 102, tờ bản đồ số 5, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. Vị trí cụ thể, các phía: Bắc, Đông, Tây giáp đường nội bộ khu dân cư; Phía Nam giáp đường Biên Hòa.

b. Diện tích, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất:

- Diện tích khu đất đấu giá:1.295,5 m2  (Một nghìn, hai trăm chín mươi lăm phẩy năm mét vuông). Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo tờ Trích đo địa chính khu đất số 264/TĐ-ĐC, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam lập ngày 05/11/2018 và được phòng Đo đạc và Bản đồ viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 09/11/2018.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất hiện trạng xung quanh đã có đường, có một mặt tiếp giáp đường Biên Hòa. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi.

c. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá điện ảnh và vui chơi giải trí.

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn thuê đất: Thời hạn sử dụng đất là 50 năm (kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất)

3.2. Giá khởi điểm:  Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm của thửa đất là: 1295.5m2 x 366.132 đồng/m2/năm = 474.324.006 đồng/năm.

(Bốn trăm bẩy mươi tư triệu, ba trăm hai bốn nghìn, không trăm linh sáu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được cho thuê đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa điện ảnh và vui chơi giải trí theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (Sau đây gọi chung là người tham gia đấu giá) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta (tổng mức đầu tư dự án tối thiểu dự kiến: 90.956 triệu đồng).

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy hoạch dự án của khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Điều kiện về đầu tư xây dựng dự án đầu tư

- Tiến độ đầu tư dự án: 24 tháng, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nếu vi phạm pháp luật Đất đai thì bị thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm văn hóa điện ảnh và vui chơi giải trí theo phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công trình đã được Sở Xây dựng chấp thuận tại Văn bản số 284/SXD-QHKT ngày 26/02/2019, đồng thời đầu tư nâng cấp, cải tạo đất giao thông dùng chung xung quanh vị trí khu đất đấu giá để đảm bảo kết nối giao thông cho dự án và khu dân cư hiện hữu xung quanh.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện cho thuê đất theo quy định của pháp luật, Luật đất đai và các quy định khác có liên quan.

- Trường hợp có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 10/12/2019 đến hết ngày 11/12/2019 trong giờ làm việc, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/11/2019 đến hết 17h00’ ngày 04/12/2019,

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/1hồ sơ (Một triệu đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án;

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy hoạch dự án của khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền;

4. Hồ sơ chứng minh vốn chủ sở hữu;

5. Báo cáo tài chính hai năm gần nhất đã nộp cho cơ quan thuế. Trường hợp mà báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.

6. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về thực hiện dự án, trong đó có các nội dung sau:

+ Cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác,

+ Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa điện ảnh và vui chơi giải trí đồng thời phải nâng cấp, cải tạo đất giao thông dùng chung xung quanh vị trí khu đất đấu giá để đảm bảo kết nối giao thông cho dự án và khu dân cư hiện hữu xung quanh,

+ Cam kết của nhà đầu tư về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu trúng đấu giá.

7. Bản cam kết của tổ chức tín dụng về việc cho vay vốn để thực hiện dự án.

4.5. Thẩm định đối tượng đủ điều kiện tham gia đấu giá:

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, Trung tâm DVĐGTS bàn giao cho Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam để tổ chức thẩm định hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá. Thời gian hoàn thành việc thẩm định hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc.

Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam chuyển kết quả (biên bản thẩm định) cho Trung tâm DVĐGTS để thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá biết về việc nộp tiền đặt trước.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 90.000.000 đồng  (Chín mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 07h30’ ngày 16/12/2019 đến hết 16h30’ ngày 18/12/2019 bằng cách:

Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam) hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 19/12/2019 (thứ năm),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.​​Nơi nhận:

- Báo Đấu thầu;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC-PTTH Hà Nam;​
- Đài phát thanh Thành phố Phủ Lý;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; UBND phường Lương Khánh Thiện; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến