Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
​ 
Số: 153/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục

(Thông báo này thay đổi thời gian tổ chức phiên đấu giá và thay thế cho các TB số: 127/TB-TTĐG ngày 04/04/2019 và TB số: 135/TB-TTĐG ngày 08/04/2019)


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã An Mỹ; Địa chỉ: xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 37 lô, cụ thể như sau:

* Qũy đất năm 2019: Gồm 30 lô:

a. Vị trí 06 (Thôn An Thái) gồm 01 lô:

- Lô LK giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m²

b. Vị trí 03 (Thôn Hòa Trung) gồm 02 lô:

- Lô LK1 và LK2 giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m²

c. Vị trí 01 (Thôn Cao Cái ) gồm:

- Khu LK-2: Gồm 14 lô

- Lô LK26, LK27 giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m²

- Từ lô LK14 đến lô LK25 giá khởi điểm: 700.000 đồng/m²

- Khu LK-1: Gồm 13 lô :

- Từ lô LK1 đến lô LK13 giá khởi điểm: 700.000 đồng/m²

* Qũy đất năm 2017: Gồm 07 lô:

a. Vị trí thôn Mỹ Đôi (Tờ PL-6, thửa số 5)gồm 02 lô:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm: 800.000 đồng/m²

b. Vị trí thôn An Thái (Tờ PL-9, thửa số 384)gồm 05 lô:

- Từ lô LK1 đến lô LK5 giá khởi điểm: 850.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã An Mỹ hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/04/2019 đến hết 11h00' ngày 13/05/2019.

Lưu ý:

-  Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất cụ thể được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/04/2019 đến hết ngày 26/04/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã An Mỹ để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong giờ hành chính ngày 10/05/2019 và từ 07h30’ ngày 13/05/2019 đến 16h30’ ngày 14/05/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 14/05/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã An Mỹ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá (mới): 07h30' ngày 15/05/2019 (thứ )

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã An Mỹ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Bình Lục, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Bình Lục;
- UBND xã An Mỹ;​
- Đài phát thanh xã An Mỹ;
- Niêm yết tại trụ sở xã An Mỹ; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành