Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số:432/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2.Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý; địa chỉ:Tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ,TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:Quyền sử dụng đất gồm 02lô vị trí 2- thôn Phù Lão, (Theo QĐ 1140/QĐ-UBND ngày 30/08/2012 và QĐ 253/QĐ-UBND ngày 04/03/2015)cụ thể như sau:

Lô B7 giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/m2.

Lô C5giá khởi điểm: 1.300.000 đồng/m2.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Namđể mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2018 đến hết 17h00 ngày 12/11/2018.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 09/11/2018trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Namđể được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đ/1 lô. (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30’ ngày 12/11/2018 đến 11h00 ngày 14/11/2018 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Namtrong thời gian từ  7h30đến11h00 ngày 14/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 15/11/2018 (Thứ năm).

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp.

- Hình thức đấu giá:Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếutrực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tp. Phủ Lý;
- UBND xã Kim Bình;
- Đài phát thanhxã Kim Bình;​​
- Niêm yết tại trụ sở xã Kim Bình; TTDVĐGTS; TTPTQĐ;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành