Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Lần 2)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Lần 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM​ DVĐGTS
 
Số: 446/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Lần 2)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nhân Nghĩa; Địa chỉ: xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 06 lô, cụ thể như sau:

* Khu vực 3,vị trí 1 trục đường thôn Đông Quan :

+ Từ lô số 6 đến lô số 10 có giá khởi điểm là: 1.500.000 đồng/1m2;

+ Lô số 11 có giá khởi điểm là: 1.200.000 đồng/1m2.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Nhân Nghĩa hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2018 đến hết 11h00’ ngày 26/11/2018.

Lưu ý:  Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô trong toàn bộ quỹ đất đấu giá. Số lượng lô đất được đưa ra đấu giá tại cuộc đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).        

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/01lô (Hai mươi triệu đồng).       

Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 26/11/2018 đến hết 16h30 ngày 28/11/2018 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến hết 11h00 ngày 28/11/2018 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Nhân Nghĩa.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h30’ ngày 29/11/2018 (Thứ 5);

Địa điểm đấu giá tài sản: Hội trường UBND xã Nhân Nghĩa;

Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.          

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;​
- UBND xã Nhân Nghĩa;
- Đài phát thanh xã Nhân Nghĩa;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nhân Nghĩa; TTDVĐGTS;
- Lưu TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành