Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 233 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nam, ngày 26  tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

 

Do số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tăng đột biến, vượt sức chứa của địa điểm đấu giá tại hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam theo dự kiến tại thông báo đấu giá số 196/TB-TTĐG ngày 30/05/2019 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý như sau:

- Địa điểm đấu giá mới: Hội trường Nhà văn hóa phường Lam Hạ.

Địa chỉ: Phường Lam Hạ- Thành phố Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam.

- Thời gian: 7h00' ngày 28/06/2019 (thứ sáu).

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước;

+ Bút viết;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ thành phố Phủ Lý;
- Đài phát thanh TP. Phủ ​Lý;
- UBND phường Lam Hạ;
- Đài phát thanh phường Lam Hạ;​​
- Niêm yết tại trụ sở phường Lam Hạ; Trung tâm PTQĐ; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành