Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện mặt trời

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện mặt trời

* Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Công thương.

* Ngày ban hành: 11/03/2019.

* Ngày có hiệu lực: 25/04/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

* Nội dung chính:

Giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà

Thông tư quy định, trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD);

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Mẫu Hợp đồng mua bán điện cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà

Theo Thông tư, bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà (có Phụ lục kèm theo Thông tư).

Cụ thể, hợp đồng gồm 07 điều, quy định về điện năng mua bán; giá mua điện năng; việc xác nhận chỉ số công tơ, điện năng phát lưới, lập hóa đơn; quyền và nghĩa vụ của các bên; thời hạn hợp đồng…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Công thương./.​


Tin liên quan