Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 07/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Ngày ban hành: 16/8/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2020.

* Văn bản hết hiệu lực: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất, Ký hiệu QCVN 35:2011/BTTTT quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư là QCVN 35:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Quy chuẩn gồm Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, ký hiệu, chữ viết tắt; Quy định kỹ thuật: chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật; chỉ tiêu chất lượng phục vụ; Quy định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện…

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất theo phương thức quay số trực tiếp. Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật cụ thể như sau:

Thứ nhất, tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công được quy định đối với liên lạc nội tỉnh, thành phố

Thứ hai, tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai ≤ 0,1%. Trong đó, tổng số cuộc gọi lấy mẫu cần thiết tối thiểu là 10.000 cuộc gọi, việc xác định có thể áp dụng một trong hai hoặc kết hợp cả hai phương pháp mô phỏng và giám sát báo hiệu.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông./.​


Tin liên quan