Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT ngày 01/03/2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ th...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 09/2019/TT-BGTVT ngày 01/03/2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải

* Ngày ban hành: 01/03/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/9/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu. Theo đó, Quy chuẩn quy định về kiểm tra, kết cấu và trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do dầu, kết cấu và trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do thải các chất lỏng độc chở xô gây ra, kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu, kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển của tàu do các chất lỏng độc, ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải của tàu, thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu, ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải, quy định về quản lý, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân … Trong đó, Quy chuẩn quy định ở ngoài vùng đặc biệt, việc thải các loại rác sau đây xuống biển chỉ được phép thực hiện khi tàu đang trong hành trình và càng xa bờ càng tốt, tuy nhiên phải đảm bảo:

- Cách ít nhất 03 hải lý tính từ bờ gần nhất trong trường hợp chất thải thực phẩm đã được qua máy tán hoặc máy nghiền. Chất thải thực vật đã được nghiền hoặc xay phải đi qua được lưới lọc với các lỗ có kích thước không quá 25 mm;

- Cách ít nhất là 12 hải lý tính từ bờ gần nhất trong trường hợp chất thải thực phẩm không được xử lý theo trường hợp trên;

- Cách ít nhất 12 hải lý tính từ bờ gần nhất trong trường hợp cặn hàng không thể thu lại bằng các phương pháp bốc dỡ thông thường sẵn có…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải.​