Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Ngày ban hành: 20/9/2019.

* Ngày có hiệu lực: 05/11/2019.

* Văn bản bị thay thế:

Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ban hành ngày ngày 09/02/2018 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ban hành ngày 08/1-/2018 về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

* Nội dung chính:

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam bao gồm:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.754 hoạt chất với 3.948 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm;

- Thuốc bảo quản lâm sản: 07 hoạt chất với 08 tên thương phẩm;

- Thuốc khử trùng kho: 04 hoạt chất với 10 tên thương phẩm;

- Thuốc sử dụng cho sân golf: 04 hoạt chất với 04 tên thương phẩm;

- Thuốc xử lý hạt giống: 19 hoạt chất và 25 tên thương phẩm;

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil chỉ được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 12/2/2020, chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, như sau:

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn./.​​


Tin liên quan