Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực ti...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 14/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Ngày ban hành: 16/8/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2020.

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư là Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ đại hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hỉnh quốc gia tỷ lệ 1:2.000. 1:5.000.

Quy chuẩn gồm Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ sở xây dựng định mức, quy định viết tắt, hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết…; Định mức kinh tế - kỹ thuật…

Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Định mức lao động công nghệ, Định mức dụng cụ, Định mức thiết bị, Định mức vật liệu. Trong đó, định mức lao động công nghệ là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm; Định mức dụng cụ là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm; Định mức thiết bị là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường./.​


Tin liên quan