Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 15/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính tron...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 15/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

* Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

* Ngày ban hành: 11/10/2019.

* Ngày có hiệu lực: 25/11/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung:

- Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

- Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

* Nội dung chính:

Thông tư này sửa đổi hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Cụ thể, bổ sung quy định mới về hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ, theo đó, tổ chức kinh tế có thể thỏa thuận với tổ chức tín dụng ủy quyền trong hợp đồng đại lý về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ ở một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Bên cạnh đó, thay đổi những giấy tờ cần có trong Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ như sau: Thay vì chuẩn bị Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ thì người nộp cần chuẩn bị Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại nơi giao dịch khi nộp Hồ sơ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng sửa đổi thành phần Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Theo đó, từ ngày Thông tư này có hiệu lực, người nộp chỉ cần nộp kèm Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ thay vì báo cáo 05 năm liên tục như quy định cũ.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam./.​