Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng v...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 32/2019/TT-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải

* Ngày ban hành: 04/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Thông tư này công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải bao gồm 25 cảng vụ như: Cảng vụ Hàng hi Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An…

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động của tàu thuyền trong khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Giao thông Vận tải.


Tin liên quan