Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 36/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 36/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải.

* Ngày ban hành: 12/9/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2019.

* Nội dung chính:

Thông tư sửa đổi Danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BGTVT, cụ thể: Bổ sung cột Cấp đăng kiểm; Thay đổi tên tuyến vận tải thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh: Đầm Hà - Đảo Trần thành Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô; Bổ sung tuyến vận tải Trần Đề - Côn Đảo tại tỉnh Sóc Trăng; Bỏ 03 tuyến vận tải: An Biên - Thổ Châu, An Biên - Nam Du, An Biên - Phú Quốc; Bổ sung 03 tuyến vận tải thuộc tỉnh Cà Mau: Khai Long - Hòn Khoai, Năm Căn - Hòn Khoai, Năm Căn - Hòn Chuối; Bổ sung 07 tuyến vận tải thuộc địa phận Cà Mau, Kiên Giang…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi quy định chuyển tiếp của Thông tư 16/2013/TT-BGTVT thành: Cảng bến trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn phải đáp ứng các quy định của pháp luật trước ngày 31/12/2019.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Cơ quan tham mưu: Không quy định trực tiếp./.​