Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

* Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 16/8/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung:

- Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân;

- Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

* Nội dung chính:

Theo Thông tư, giảm 01 tổ chức thu phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy là cơ quan quản lý Nhà nước so với quy định tại Thông tư 258/2016/TT-BTC. Cụ thể, tổ chức thu phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo quy định mới bao gồm: Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi quy định tổ chức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân (theo quy định tại Thông tư 217/2016/TT-BTC) cụ thể: Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Cơ quan triển khai thực hiện: Công an tỉnh.​


Tin liên quan