Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục h...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

* Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

* Ngày ban hành: 17/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/9/2019

* Nội dung chính:

Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện và Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. Cụ thể:

Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện gồm:

- Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo;

- Tập luyện, thi đấu Trượt băng;

- Tập luyện, thi đấu Đua ngựa;

- Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao;

- Tập luyện, thi đấu Bắn súng;

- Tập luyện, thi đấu Bắn cung;

- Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ;

- Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới có lò xo);

- Tập luyện, thi đấu Đua thuyền;

Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm gồm:

- Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ;

- Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ;

- Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ;

- Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ;

- Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên;

- Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí;

- Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển;

- Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình;

- Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao;

- Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình.

Ngoài ra, Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL cũng quy định trach nhiệm của các cơ quan: Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác:

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.​


Tin liên quan