Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung phụ lục của Thông tư số /2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung phụ lục của Thông tư số /2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

* Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

* Ngày ban hành: 08/10/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/12/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thay thế Phụ lục I về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khu bằng Phụ lục I về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khu kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD

* Nội dung chính:

Thông tư thay thế Phụ lục I về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khu bằng Phụ lục I về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khu kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD.

Trong Phụ lục đưa ra quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật đối với từng loại khoáng sản bao gồm: Cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc; Đá ốp lát; Đá khối (block); Đá mỹ nghệ; Đá xây dựngĐá xây dựng. Cụ thể như:

- t trắng silic làm nguyên liệu sn xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác (Mã HSS: 2505.10.00):

Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt);

Hàm lượng SiO2 ≥ 97 %;

Kích thước cỡ hạt ≤ 1,0mm

- Cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác (Mã HSS: 2505.90.00): Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa);

Hàm lượng SiO2 ≥ 95%;

Kích thước cỡ hạt  2,5mm

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Xây dựng.