Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức dan...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hoá, văn hoá cơ sở, nghệ thuật biểu diễn điện ảnh và mỹ thuật

* Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

* Ngày ban hành: 10/10/2019

* Ngày có hiệu lực: 25/11/2019

* Văn bản ban hành mới

* Nội dung chính:

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp hơn liền kề chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 01 (một) năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành văn hóa.

Thông tư quy định nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II lên hạng I chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật được quy định gồm: thi môn kiến thức chung và thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (hình thức: Sáng tác, xây dựng tác phẩm, chương trình và phỏng vấn hoặc thực hành để bảo vệ tác phẩm, chương trình theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi).

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II chuyên ngành văn hoá bao gồm: Thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn tin học và Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ.

Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định của pháp luật và có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú hoặc đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành văn hoá.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Văn hoá thể thao và Du lịch.