Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bản...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 09/04/2019

* Ngày có hiệu lực: 10/4/2019

* Văn bản bị bãi bỏ: Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

* Nội dung chính:

Bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính​.


Tin liên quan