Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của B...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải

* Ngày ban hành: 08/10/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/12/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

* Nội dung chính:

Thông tư bổ sung quy định về điều kiện đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT: Trường hợp người học nâng hạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư sửa đổi quy định về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo trong Đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C, cụ thể như:

Kỹ thuật lái xe từ 24 giờ (theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT)  xuống còn 20 giờ.

Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô bao gồm tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái (340 giờ đối với học xe số tự động hạng B1, 420 giờ đối với học xe số cơ khí hạng B1,…) và tổng số giờ học thực hành  trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái).

Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái: Hạng B1, B2 là 05 học viên và hạng là 08 học viên.

Đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe, Thông tư sửa đổi chi tiết chương trình và phân bố thời gian đào tạo, bổ sung một số nội dung mới như đạo đức, văn hoá giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông…

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi một số quy định về quy trình sát hạch, công nhận kết quả sát hạch…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Giao thông Vận tải​.