Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy đ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

* Cơ quan ban hành: Bộ Công an

* Ngày ban hành: 15/10/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/12/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

* Nội dung chính:

Thông tư số 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cụ thể:

Công dân khi làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có thể chọn một trong hai cách sau để điền thông tin vào Tờ khai Căn cước công dân: (1) điền trước các thông tin có liên quan trên Tờ khai Căn cước công dân trên mạng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến hoặc (2) điền các thông tin trên tờ khai Căn cước công dân theo mẫu tại phòng tiếp dân (như quy định hiện hành). Đây là một trong những quy định bổ sung đáng lưu ý được quy định tại Nghị định số 48/2019/TT-BCA.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong trường hợp công dân đổi Căn cước công dân nhưng có thông tin sai, thiếu so với sổ hộ khẩu, Thông tư số 48/2019/TT-BCA quy định, trong trường hợp công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Bên cạnh đó, Thông tư số 48/2019/TT-BCA cũng quy định về xử lý dữ liệu điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại trung tâm Căn cước công dân quốc gia; trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. 

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác:

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Công an tỉnh.​