Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại thôn 1, 2 Tâng - xã Thanh Hương - huyện Thanh Liêm.

Tin tức - Sự kiện  
Tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại thôn 1, 2 Tâng - xã Thanh Hương - huyện Thanh Liêm.


Ngày 11 tháng 8 năm 2019, UBND xã Thanh Hương đã phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về Đất đai, Tín ngưỡng tôn giáo và Trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn thôn 1, 2 Tâng, xã Thanh Hương.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu về dự đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai, Luật Tín ngưỡng tôn giáo (như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; hạn mức giao đất; quy định về tách thửa, hợp thửa đất ở; quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo...).

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, Trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam, Phòng Tư pháp cũng đã tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến pháp lý của người dân tại cơ sở.

Qua đó, giúp người dân thường xuyên được cập nhật các quy định pháp luật và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc liên quan đến pháp luật tại cơ sở./.