Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tôi có ký hợp đồng lao động thời vụ với công ty A. Tôi muốn nghỉ việc trước thời hạn, vậy tôi có phải báo trước cho c...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Tôi có ký hợp đồng lao động thời vụ với công ty A. Tôi muốn nghỉ việc trước thời hạn, vậy tôi có phải báo trước cho công ty A không?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động thì, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 thángphải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

- Ít nhất 03 ngày làm việc với trường hợp: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ; không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ; bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ¼  thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với các trường hợp: bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ, được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

- Đối với trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Như vậy, trong trường hợp của chị, chị phải báo trước với người sử dụng lao động tùy vào từng trường hợp cụ thể đã nêu trên.​