Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tôi đang có nhu cầu thành lập công ty với chuyên môn ngành nghề kinh doanh chính là đo đạc bản đồ. Vậy xin hỏi điều k...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Tôi đang có nhu cầu thành lập công ty với chuyên môn ngành nghề kinh doanh chính là đo đạc bản đồ. Vậy xin hỏi điều kiện và thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ?

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Theo Khoản 1 Điều 52 Luật đo đạc và bản đồ quy định:

“1. Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 5của Luật này; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

c) Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ;

d) Có phương tiện, thiết bịcông nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.”

Căn cứ quyết định số 1201/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện như sau:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống Bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ.

Bước 3: Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đ nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đ (Mẫu số 1a).

2. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng.

4. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ.

5. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (04 ngày tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 03 ngày tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường - Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                                  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Biên bản thẩm định.

+ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam: Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (có thời hạn là 60 tháng)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp phép hoạt động đo đạc và bản đ

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không                                                              

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

+ Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

+ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ

+ Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở Tài nguyên và Môi trường.​