Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tôi ký hợp đồng lao động với một công ty may xuất khẩu. Nay, do có công việc riêng, tôi có được chuyển hợp đồng mình ...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Tôi ký hợp đồng lao động với một công ty may xuất khẩu. Nay, do có công việc riêng, tôi có được chuyển hợp đồng mình đã ký cho người khác làm thay tôi không?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Điều 30 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định: “Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên.”

Như vậy, bạn không được chuyển hợp đồng mình đã ký cho người khác làm thay mà muốn nghỉ việc bạn phải thông báo trước cho công ty theo quy định của Bộ luật lao động, sau đó mới được chấm dứt hợp đồng lao động.​