Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trình tự thủ tục “Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế” được thực hiện như thế nào?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Trình tự thủ tục “Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế” được thực hiện như thế nào?
Anh Nguyễn Tiến Thành (Lý Nhân - Hà Nam) hỏi: Trước khi mất cha anh có lập di chúc cho anh là người thừa kế tài sản của gia đình, trong đó có Công ty TNHH một thành viên LN. Anh muốn hỏi: Trình tự thủ tục “Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế” được thực hiện như thế nào?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, thủ tục “Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế” được thực hiện như sau:

- Trình tự thực hiện:

+ Công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trung tâm hành chính công tỉnh.

+ Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trung tâm hành chính công tỉnh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II - 4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực);

+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tư số 215/2016/TT-BTC).

+ Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 215/2016/TT-BTC).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: không có

- Kết quả thực hiện: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

+ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.