Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trình tự thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” được thực hiện như thế nào?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Trình tự thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” được thực hiện như thế nào?
Bà Hoàng Thanh Thúy (Duy Tiên - Hà Nam) hỏi: Công ty của bà kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thời gian qua gặp nhiều khó khăn về việc thu hồi vốn. Nay bà muốn tạm ngưng kinh doanh. Bà hỏi: trình tự thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” được thực hiện như thế nào?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” được thực hiện như sau:

- Trình tự thực hiện:

+ Doanh nghiệp gửi thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trung tâm hành chính công tỉnh trước khi tạm ngừng kinh doanh.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trung tâm hành chính công tỉnh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Lưu ý: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh  nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Lệ phí: Không

- Thời hạn giải quyết:

+ Doanh nghiệp gửi thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trung tâm hành chính công tỉnh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: không có

- Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục V-9, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động (Phụ lục V-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

+ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; ​